KİMYASALLAR YÖNETİMİ

Ülkemizde Kimyasalların Yönetimi konusunda  yürürlükte olan tüm mevzuatları titizlikle yerine getirmek için Yönetim, Arge ve Üretim Departmanlarımız ile koordineli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
KKDİK  Mevzuat:
1.  Kimyasalların Kaydı,Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik (Türk REACH )
Yayımlanma Tarihi: 23 Haziran 2017  Sayı : 30105 
2.   REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) 
Kabul Tarihi: 18 Aralık 2006 Avrupa Parlamentosu 
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
Yürürlük Tarihi: 1 Haziran 2007
İlişkili mevzuatlar :

  • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması ,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) R.G.11/12/2013-28848
  • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G.13/12/2014-29204-SDS Hazırlama Yönetmeliği
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ( 29/12/2012 – Sayı 28512 )
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu