DISPERSANTLAR

REOSIL ; REOMAN

Polimerik yapıda, sülfonat, naftenat, fosfonat, akrilat karışımları.

Lirkim ARGE, geliştirdiği akışkanlaştırıcıları, müşterinin kaynak ve proseslerini de gözönünde bulundurarak , kullanıcı reçetesi bazında uyarlar , REOSIL ; REOMAN viskozite – tiksotropi - yoğunluk vb kayma özelliklerini iyileştirir ve prosesi kolaylaştırarak , enerji tasarrufuna direkt katkıda bulunur.

 

#Enerji tasarrufu , daha az su içeriği , düşük enerji ihtiyacı