İnsan Kaynakları

İK Politikamız

Müşteri memnuniyetini esas alan kurumsal yaklaşımımızın başarıya ulaşması için, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinde sürekli gelişme ve iyileştirmeler yapmak yanında,  çalışanlarımızın da mutluluğunu, huzurunu ve çalışan bağlılığını sağlamak temel ilkemizdir.

Bu temel yaklaşımı gerçekleştirmek amacıyla ’Genç, Yenilikçi, Dinamik, Analitik Düşünce’’  yapısına ve etkin iletişime sahip açık adaylarımızı yapacakları işe en uygun bölümlere yerleştirmek, sahip oldukları yüksek potansiyellerini harekete geçirmek amacıyla şirket içi  mentorluk uygulamaları ile sektöre dayalı tecrübe ve becerilerini arttırmak, eğitimlerle sürekli gelişimlerini sağlamak, şirket içi rotasyon ile farklı bölümlerde de yeteneklerini yansıtmalarını, tecrübelerini arttırmalarına ve liderlik becerilerini ortaya çıkarmalarına olanak tanımak, şirket içi yatay hiyerarşi ile bölümler arasındaki bariyerleri kaldırarak etkin iletişim içerisinde bulunmalarına imkan vermek, sürekli gelişimlerini izleyerek liyakate dayalı kariyer planlaması ile gelecekte şirket içerisinde yükselmelerini sağlamak, çalışanlarımızla evrensel etik ilkelerine ve yasal mevzuatlara bağlı kalarak uzun yıllar karşılıklı güven içerisinde işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

Sürekli olarak , yukarıda belirttiğimiz İK politikamıza bağlı kalarak, aşağıda belirttiğimiz vizyon ve misyonumuza ulaşma amacıyla inovatif düşüncelere açık, yaratıcı, dürüst, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak siz çok değerli çalışanlarımızın yanında bulunmaktan memnuniyet duyacağız.

İK Misyonumuz

Seramik ve vitrifiye  sektöründe, yardımcı kimyasallar konusunda öncü bir kuruluş olan LİRKİM, çalışanlarının şirket içi ve dışı olmak üzere, kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmaları için her türlü fırsatı yaratır.

İnsan Kaynaklarının misyonu, LİRKİM'in Seramik ve vitrifiye  sektörü alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İK Vizyonumuz

Çalışanlarımıza yaptıkları işten büyük bir heyecan ve gurur duymalarını sağlayan katılımcı bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürdürülebilir başarısında en önemli etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri memnuniyeti odaklı, topluma ve paydaşlarına karşı sorumlu ve evrensel etik değerlere önem veren, sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp harekete geçiren, sürekli yüksek performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumunu sürekli daha ileriye taşımaktır.

Çalışanlarımızın şirketimize katacağı değerle ve birlikte büyüyeceğimize inanarak, uzun bir yola çıkıyoruz.

LİRKİM Ailesine katılmak için cv’lerinizi ik@lirkim.com adresine gönderebilirsiniz.CV'leriniz KVKK'ya uygun işlenmekte ve şirketimizde saklanmaktadır.