BLACK CORE ÖNLEYİCİLER

Inorganik tuzlar karışımı

Hammadde kaynaklı organik maddeler, yüksek hızlı pişirim, yüksek pres basıncı vb nedenler seramik karolarda siyah çekirdek hatasına sebebiyet verirler.BCP Lirkim AR-GE tarafından geliştirilmiş bu hatayı önleyen özel bir kimyasal ajandır.